Od neúplnosti k celistvosti

29.03.2016 18:00

Ucelený program k dosažení šťastného života. Jedenáct večerních setkání vedoucích k celkovému zdaru v životě. Všichni můžeme být úspěšní, šťastní, vyrovnaní – jenom to nevíme.

Proč si vybrat tento kurz

Jedinečný kurz svého druhu – sestaven jedinečným způsobem a v průběhu upravovaný účastníkům přímo na míru – dle potřeb jednotlivce i celé skupiny.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo chce uspět ve svém životě. Pro každého, kdo se nebojí na sobě zapracovat. Pro všechny, kdo chtějí žít plný, radostný a úspěšný život.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je dojít k dostatečnému sebevědomí, sebedůvěře a sebelásce. Frekventanti jeho prostřednictvím získají unikátní nástroje k plnému využití veškerého svého potenciálu – mnohdy dosud skrytému.

Obsah kurzu

V 11 lekcích si účastníci zmapují rozsah a příčiny disharmonických aspektů svého bytí.
Následně prozkoumají konkrétní zdroje, jež se jim na cestě k opětovnému dosažení jejich celistvosti nabízejí, a naučí se je využívat v praktickém životě.
Díky jasně cíleným úkolům si účinnost osvojených postupů bezprostředně ověří již v průběhu cyklu setkání – vzhledem k velkému zájmu a ohlasu ze strany zúčastněných se jedná již o jeho třetí opakování. Mnozí z předchozích frekventantů se vyjádřili v tom smyslu, že se v jejich životě doslova začaly dít zázraky.
Součástí kurzu jsou i bohaté unikátní studijní materiály, jež jsou pro absolventy kurzu cennou pomůckou pro další kroky i po skončení cyklu.

 

Termín konání: 29. 3. - 7. 6., úterky od 18.00 do 20.00 hodin (některé dny se může délka kurzu prodlouži o cca 30 minut)

Kurzovné: 3300 Kč při platbě celého kurzu najednou

                      3850 Kč při platbě kurzu ve dvou platbách,

                      4400 Kč při platbě kurzu ve třech platbách

Místo konání: Centrum Sluneční vítr, Africká 11, Praha 6

Informace ke kurzu: tel. 601 323 989 nebo emailem centrum@slunecnivitr.cz