Šamanismus - silové zvíře

05.05.2017 17:00

Šamanismus není náboženství, není to víra ani přesvědčení. Šamanismus je vztah. Je to vztah k životu, ke smrti, k sobě, k jiným,...

Je nekonečně tvárným systémem bez hranic, a přesto pevně ukotveným v neměnných zákonitostech Vesmíru.

Ve své hloubce a tajuplnosti v sobě skrývá obrovský potenciál PRO KAŽDÉHO, KDO CHCE.

Chcete-li, využijte jedinečnou příležitost a vydejte se s námi jinam - do krajiny za zrcadlem, do říše přesahující hranice našeho racionálního chápání světa.

Nabízí se vám šamanská cesta za svým duchovním zvířetem - zvířetem své síly.

Setkání se svým silovým zvířetem je pro každého velmi silný a neopakovatelný zážitek - protnutí se s bytostí, jež je v mnohém větší než já sám, a přesto ve mně obsažená, má pro naši existenci doslova TRANSFORMAČNÍ DOPAD.

Zvíře zdrojové, duchovní, silové či totemové - to vše jsou pojmy spjaté s našimi bytostnými průvodci, pomocníky, učiteli, rádci,ochránci a společníky přesahujícími do archetypální roviny našeho bytí.

V rámci tohoto setkání se po důkladné přípravě a obřadné očistě vydáme ke svým animálním zdrojům - probádáme prostor duchovního světa, v němž na nás čeká TEN, NA KOHO ČEKÁME MY.

V průběhu naší šamanské cesty se s DUCHEM ZVÍŘETE dobře seznámíme; pokusíme se je co nejlépe poznat - sebe mu příliš představovat nebudeme muset, neboť ono nás zná navýsost hluboce. Díky tomu pro nás však může být úžasným zdrojem SEBEBEPOZNÁNÍ. Pochopíme, čím nás NÁM BLÍZKÉ ZVÍŘE obohacuje a do budoucna i může obohatit - a zároveň zjistíme, jak se k němu chovat, jak o ně pečovat.

Ačkoliv se tato informace může jevit jako z říše pohádek, SILOVÉ ZVÍŘE nám je schopno pomoci s čímkoliv, co právě nejvíce potřebujeme - dokáže nám poradit, je schopno nás posílit, podpořit, varovat, usměrnit,...  

Pozvěte tedy SVÉ ZVÍŘE DO SVÉHO ŽIVOTA - již na vás čeká!

KDY: 5. - 8. 5. 2017

KDE: Sluneční vítr, Sulejovice (Litoměřicko)

VLOŽNÉ: zvýhodněné 2800 Kč při uhrazení zálohy do 4. 3., po tomto datu je vložné 3600 Kč

Strava a ubytování: 1200 Kč – platba na místě