Silvestr 2017 - přechodový rituál

29.12.2017 17:00

Pojďte s námi vyprovodit starý rok a přivítat rok nový!

Co můžete očekávat?

  • Vzájemné seznámení

  • Poselství od Archandělů

  • Rekapitulaci končícího roku a zaměření se na rok příchozí.

  • Techniky sebepoznání a osobního rozvoje.

  • Program se zábavou – mimo jiné i tanec + možný váš podíl na tomto programu.

  • Rituál přechodu z roku do roku

  • Bubnování a šamanské cestování

  • Sdílení, meditace, tance.

  • Dle zájmu účastníků procházka nebo Oshovy meditace či cvičení tai-chi

KDY: 29. 12. 2017 - 1. 1. 2018

KDE: Místo setkávání, Zákolany 

VLOŽNÉ: zvýhodněné 2800 Kč při uhrazení zálohy do 30. 11., po tomto datu je výše vložného 3600 Kč

Strava a ubytování: 1200 Kč