Živoucí pole energií - energetický transformační trénink

21.04.2017 17:00

Na tomto semináři budeme otevřeně prozkoumávat, jaké možnosti máme, když si uvědomíme, že jsme duchovní lidské bytosti. Budeme se učit pracovat s energií, důraz bude kladen především práci tady a teď,
s otevřenými možnostmi práce energií v čase a prostoru.

Na tomto semináři se naučíte, že jádrem práce s energií je sebedůvěra ve vlastní smysly a intuici.Jako účastníci semináře velice snadno vstoupíte do jemného energetického pole, které je všude kolem nás, ale většina z vás
o něm nemá ani potuchy. Velmi hluboce se zkontaktujete s tímto živoucím energetickým polem tady a teď. Toto pole je živé a kontakt s ním dostává různá jména, přestože žádné nemá. Patřilo by možná vědecky do kvantové fyziky.

Poznáte toto živé pole energií nebo si prohloubíte zkušenosti, které s prací
s energií máte, ať už na úrovni sebeléčení či jiné. Posléze se naučíte, pokud dojdete až do tohoto bodu, s touto energií pracovat nejen v prostoru, ale
i čase – posílat si ji za nějakým účelem do budoucích dní na určité místo,… 

KDY: 21. 4. - 23. 4., pátek 17.00 - neděle 16.00 hod.

KDE: Husova 190, Sulejovice

VLOŽNÉ: 2100 Kč při uhrazení zálohy do 20. 3. 2017, po tomto datu je vložné 2700, strava a ubytování 900 Kč