Více o mém místě v životě

Moje místo v životě, pokračování.

Posloucháte své myšlenky - červíčky, hlodající v hlavě, které vám stále našeptávají něco, co vás rozhazuje, nebo jste naladěni na své vnitřní rádce? Je cesta, po které jdete, opravdu vaše? Mohlo by to, že nejdete svou cestou, být důvodem, proč cítíte, že ve vašem životě něco chybí?

Seminář „Moje místo v životě“ je o smyslu života.

Každý z vás jste přišli na svět s jasným úkolem. Odhalení daru, s nímž jste se narodili, je dlouhodobý děj. Přijít na význam existence potřebuje čas – náleží to k pozvolnému odštěpování rovin, jež zahalují, co náleží skutečně vám – váš jedinečný otisk. Všichni máte jistý úkol, cosi, co dáváte těm druhým. Tímto úkolem může být například léčení, šíření poselství, vzdělávání potomků,… Může spočívat i v jedinečnosti stylu vašeho konání, ve vaší kreativitě,…. Ovšem ve skutečnosti není podstatná velikost či originalita vašeho úkolu, ale navýsost důležitá je právě jeho objevení.

Východní náboženství mluví o „dharmě“… Pojem dharma vystihuje to, co známe jako pojem životní smysl. Dharma neboli životní smysl úzce hlídá, aby v tomto světě byl každý na svém místě. Všichni se rodíme s jedinečnými předpoklady a specifickým talentem, které naše přirozená inteligence může rozvinout – každý z nás je totiž jedinečná osobnost. Jste-li v dharmě, jste tu pro sebe a pro ty, kterých se vaše dharma týká. To, že jste na svém místě, můžete poznat tak, že už nepokukujete po žádných jiných možnostech – protože tam, kde jste, jste rádi.

Nejvíce posloužit můžete druhému tak, že ho budete podporovat v hledání jeho dharmy. Je to i nejdůležitější role rodiče v životě dítěte.

Setrvejte v pokoji, i když možná ještě nevíte, jaká je vaše dharma – z jakého důvodu jste přišli na tento svět; neznáte-li nyní svoje poslání, jednoduše se vrhněte do díla a pátrejte. Důvěřujte odezvám, které se ozývají z vašeho nitra. Vnitřní hlas vašeho srdce je zde, aby vás doprovodil k uskutečnění vašeho údělu.

Obvykle si mnozí z vás nejsou vědomi hlasu svého nitra a touhy vlastního srdce tak dlouho, až tento moudrý aspekt zmlkne úplně - byť by právě tato část uměla každého z vás nejlépe a maximálně podpořit. Jestliže pociťujete, že byste si přáli vykonat cosi určitého, a pořád se zabýváte čímsi odlišným, znecitlivujete svoji duši a usmrcujete svou prapodstatu; pak je skoro nemyslitelné zahlédnout vlastní směr. V jisté etapě života většina z vás cítila svoji dharmu, ale z jakéhosi falešného popudu dospěla k odhodlání se jí nezabývat.

Vyhovět tomu aspektu sebe sama, který se nás snaží usměrňovat na cestě k opravdovému účelu, je nadmíru blahodárné. Usilujte proto o spojení s tímto svým aspektem a o jeho zapojení do své individuality – je totiž schopen dovést vás až k vašim nejvyšším možnostem – vrcholu vaší existence.

Velmi mnoho lidí nepřijímá svůj skutečný smysl, jelikož má strach, že se k němu nikdy nedostane.

Považují za správnější na svůj smysl nedbat, než by se opřeli o cosi, co cítí jako obtížně dostupnou a nejasnou budoucnost. Řada lidí kapituluje a po celou dobu vlastní existence svůj mimořádný účel nenajde. Odhalení životního smyslu je opravdu cosi, co stojí za námahu najít. Všichni lidé na to mají nárok.

Přijměte štědrost svého srdce a směřujte za svým cílem. Až najdete klíč ke svému srdci, zpřístupněte jej i každému jinému. Zasloužíte si milovat. Jste hodni ocenění. Znamenáte moc. Věřte svému niternému hlasu a buďte si jisti, že niterným základem všech lidí je dobro. Překročte svá omezení a odeberte se prožívat. Prožívat bytí, které bude naplněné láskou. Požádejte vesmír o podporu a lásku. Požádejte Boha o naplnění milostí a citem. Konfrontujte se s tím, kde se v životě nacházíte – a jestliže vás to neuspokojuje, postupte na následující úroveň. Můžete vše, neboť jste hodni všeho!

Zpět.