Naše služby

Naše centrum Sluneční vítr Vám nabízí poradenství, péči, individuální terapii a skupiny osobního rozvoje. Na podzim byla uvedena do provozu nová služba Bezpečné bydlení.

  • Máme v programu vzdělávací činnost (přednášky, semináře, kurzy,...).
  • Provozujeme aktivity osobního rozvoje.
  • Zabýváme se alternativní léčbou tělesných nemocí jako je rakovina, epilepsie,....
  • Poskytujeme pomoc lidem s psychickými poruchami (např. deprese, schizofrenie, úzkosti), kterým se dosud nepodařilo najít cestu vedoucí
    k úplnému uzdravení.
  • Pracujeme s lidmi závislými na alkoholových i nealkoholových drogách 
    a patologickými hráči.
  • Poskytujeme bezplatné poradenství a pomoc rodinným příslušníkům klientů centra.

Naše pomoc je vhodná:

  • pro lidi, kteří se ocitli v krizové životní situaci
  • pro lidi, kteří chtějí na sobě pracovat a mají zájem o hlubší sebepoznání
  • pro lidi hledající duchovní orientaci a smysluplný přístup
  • pro lidi hledající následnou péči pro závislé
  • pro lidi hledající účinnou prevenci návykových stavů
  • pro lidi žijící v neharmonických rodinách
  • pro lidi prožívající krize v životě (rozvod, úmrtí, ztrátu zaměstnání,...)
  • pro lidi v psychospirituální krizi
  • pro lidi s psychosomatickými nemocemi
  • pro lidi, kteří chtějí zkvalitnit svůj partnerský vztah
  • pro poradce, terapeuty, zdravotníky,...

Ke každému klientovi máme individuální přístup.

Služby: 

Služba Cena
Individuální terapie / hodina 700 Kč
Partnerská, rodinná terapie / hodina 900 Kč
Konzultace přes skype / hodina 700 Kč
Večery osobního rozvoje (každé liché úterý) / měsíc     400 Kč
Večery osobního rozvoje / večer                                 290 Kč
Poradenství, individuální konzultace / 30 minut 400 Kč 
Následná péče + chráněné bydlení / měsíc 6200 Kč
Intenzivní individuální terapeutický pobyt  dohodou 

 

Informace ke službám a objednávky na tel. 601 323 989 nebo e-mailem. 

Otevřeni jsme i lidem v tíživé finančí situaci, kteří si nemohou dovolit uhradit příspěvky na služby. Je možno si podat žádost o poskytnutí příspěvku na terapii.

Příspěvky jsou určeny pro lidi v tíživé sociální a finanční situaci - např. rodič samoživitel, matka na mateřské dovolené, nezaměstnaný apod. Je třeba vypnit žádost o příspěvek a doručit ji do kanceláře centra Sluneční vítr. Sociální potřebnost musí být doložena potvrzením z odboru sociální péče příslušné městské části nebo obce, potvrzením z Úřadu práce apod.