Chráněné bydlení - bezpečné bydlení

Cílová skupina

Služba je pro lidi závislé na alkoholových i nealkoholových návykových látkách.

Chráněné bydlení je poskytováno osobám, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení nebo absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují.

Naše zařízení poskytuje služby osobám, které jsou schopny věrohodným způsobem doložit alespoň 2 měsíční abstinenci, dosáhly věku 18 let a jsou motivovány dlouhodobě abstinovat.

Poslání služby

Bezpečné bydlení Dům Slunce je součástí systému péče o závislé v působnosti občanského sdružení Sluneční vítr.

Prostřednictvím našich služeb chceme klientům pomoci překlenout období přechodu z léčby do běžného života a připravit je na problémy s tím spojené.

Naší snahou není jen abstinence klientů, nepáchání trestné činnosti a snížení zdravotních rizik spojených s užíváním alkoholových i nealkoholových drog, ale zejména stabilizace nového životního stylu a podpora v dosažení samostatnosti a nezávislosti na cizí pomoci.
Svou pomoc nabízíme rovněž rodinným příslušníkům a blízkým.

Cíle služby

Poskytnout pomoc a podporu klientovi v náročném období přechodu z léčby do podmínek běžného života a pomoci při hledání bezpečného
a samostatného bydlení.

* Poskytování pomoci a podpory klientům při adaptaci do rodinného, pracovního a společenského života.

* Stabilizace klientova psychického, somatického a sociálního stavu.

* Poskytování pomoci a podpory klientům při hledání, formulování a plnění vlastních cílů.

* Poskytování pomoci a podpory klientům v jejich úsilí o dosažení změny životního stylu a jeho stabilizace.

* Snížení rizika recidivy připravením na chování v rizikových situacích a jejich předvídání.

* Získání či obnovení a rozvoj praktických a sociálních dovedností samostatného života.

* Zapojení klienta do oficiálního pracovního procesu.

Jak zažádat o přijetí

K přijetí žadatele do chráněného bydlení je nutná řádně vyplněná „Žádost o poskytnutí bezpečného bydlení“ občanského sdružení Sluneční vítr. 

Formulář žádosti o poskytnutí bezpečného bydlení  si lze vyzvednout osobně v našem centru Sluneční vítr v Praze 6. Formlulář žádosti najdete ke stažení ve formátu word na www.slunecnivitr.cz v dokumentech ke stažení.

K vyplněné žádosti přiložte životopis v rozsahu min. 5 stran A4. 

Další informace o zařízení, postupu přijetí a o všem dalším, co potřebujete vědět se dozvíte telefonicky nebo při osobní návštěvě. Termín návštěvy je třeba dohodnout předem telefonicky. Rádi se Vám budeme individuálně věnovat.