Jít svou cestou

31.05.2019 18:52

- seminář o tom, jak najít své místo v životě.

 

KDY: 5. července, 12.00 hodin

KDE: Festival Miluj svůj život, Plzeň, Areál akademie hotelnictví, Nade Mží 1, Skvrňany, v tělocvičně

 

Posloucháte své myšlenky - červíčky, které vám stále našeptávají něco, co vás rozhazuje, co vás stresuje, nebo jste naladěni na své vnitřní rádce? Je cesta, po které jdete, opravdu vaše? Mohlo by to, že nejdete svou cestou, být důvodem, proč cítíte, že ve vašem životě něco chybí?

 

Seminář „Jít svou cestou“ je o smyslu života.

 

Každý z nás jsme přišli na svět s jasným úkolem. Odhalení daru,
s nímž jsme se narodili, je dlouhodobý děj. Přijít na význam existence potřebuje čas – náleží to k pozvolnému odštěpování rovin, jež zahalují, co náleží skutečně nám – náš jedinečný otisk. Všichni máme jistý úkol, cosi, co dáváme těm druhým. Tímto úkolem může být například léčení, šíření poselství, vzdělávání potomků,… Může spočívat i v jedinečnosti stylu našeho konání,
v naší kreativitě,…. Ovšem ve skutečnosti není podstatná velikost či originalita našeho úkolu, ale navýsost důležitá je právě jeho objevení.

Východní náboženství mluví o „dharmě“… Pojem dharma vystihuje to, co známe jako pojem životní smysl. Dharma neboli životní smysl úzce hlídá, aby v tomto světě byl každý na svém místě. Všichni se rodíme s jedinečnými předpoklady a specifickým talentem, které naše přirozená inteligence může rozvinout – každý z nás je totiž jedinečná osobnost. Jsme-li v dharmě, jsme tu pro sebe a pro ty, kterých se naše dharma týká. To, že jsme na svém místě, můžeme poznat tak, že už nepokukujeme po žádných jiných možnostech – protože tam, kde jsme, jsme rádi.

Nejvíce prospět můžeme druhému tak, že ho budeme podporovat
v hledání jeho dharmy. Je to i nejdůležitější role rodiče v životě dítěte.

Neztrácejme klid, pokud možná zatím nevíme, jaká je naše dharma – z jakého důvodu jsme přišli na tento svět; neznáme-li nyní svoje poslání, jednoduše se vrhněme do práce a pátrejme. Důvěřujme odezvám, které se ozývají z našeho nitra. Vnitřní hlas našeho srdce je zde, aby nás doprovodil k uskutečnění našeho údělu.

Obvykle si mnozí z nás nejsou vědomi hlasu svého nitra a touhy vlastního srdce tak dlouho, až tento moudrý aspekt zmlkne úplně - byť by právě tato část uměla každého z nás nejlépe a maximálně podpořit. Jestliže pociťujeme, že bychom si přáli vykonat cosi určitého, a pořád se zabýváme čímsi jiným, znecitlivujeme svoji duši a usmrcujeme svou prapodstatu; pak je skoro nemyslitelné zahlédnout vlastní směr. V jisté etapě života většina z nás cítila svoji dharmu, ale z jakéhosi falešného popudu dospěla k odhodlání se jí nezabývat.

Vyhovět tomu aspektu sebe sama, který se nás snaží usměrňovat na cestě k opravdovému účelu, je nadmíru blahodárné. Usilujme proto o spojení s tímto svým aspektem a o jeho zapojení do své individuality – je totiž schopen dovést nás až k našim nejvyšším možnostem – vrcholu naší existence.

Velmi mnoho lidí nepřijímá svůj skutečný smysl, jelikož má strach, že se k němu nikdy nedostane. Považují za správnější na svůj smysl nedbat, než by se opřeli o cosi, co cítí jako obtížně dostupnou a nejasnou budoucnost. Řada lidí kapituluje a po celou dobu vlastní existence svůj mimořádný účel nenajde. Odhalení životního smyslu je opravdu cosi, co stojí za námahu najít. Všichni lidé na to mají nárok.

Přijměme štědrost svého srdce a směřujme za svým cílem. Až najdeme klíč ke svému srdci, zpřístupněme jej i každému jinému. Zasloužíme si milovat. Jsme hodni ocenění. Znamenáme moc. Věřme svému niternému hlasu a buďme si jisti, že niterným základem všech lidí je dobro.

Překročme svá omezení a odeberme se prožívat. Prožívat bytí, které bude naplněné láskou. Požádejme vesmír o podporu a lásku. Požádejme Boha o naplnění milostí a citem. Konfrontujme se s tím, kde se v životě nacházíme – a jestliže nás to neuspokojuje, postupme na následující úroveň. Můžeme jít, kam se nám zachce. Můžeme vše, neboť jsme hodni všeho!