Konstelace dilematu

14.02.2018 11:05

Život je cesta. Ze zkušenosti všichni víme, že každá cesta mívá křižovatky a rozcestí. Byli jsme obdařeni svobodnou vůlí, a tak je jen na nás, kudy naše kroky vedeme. Někdy je naše další směřování jednoznačně dané – jsme si jím jisti.

Jindy se však (navzdory zřetelně vytyčenému cíli) potýkáme s pochybnostmi a klademe si otázku: „Jdu správně? Bylo toto dobré rozhodnutí? Bude tato práce pro mě vhodná? Je tento krok pro mé partnerství přínosem? Pomůže mi tento druh léčby?....“

Hluboko ve svém nitru máme všichni moudrý hlas, který nám na každou podobnou otázku dokáže správně odpovědět. Jen někdy (pod vlivem strachu, úzkosti, nejistoty, chtění,…) jej nejsme schopni slyšet. Konstelace dilematu jsou způsobem, jak se našemu moudrému Já otevřít a jaké rozhodnutí učinit, aby s námi bylo v naprostém souladu. Díky této technice se tak z možnosti svobodné volby nestane nesnesitelné břímě, ale vskutku dar pro náš život.

V rámci tohoto programu budou mít jeho účastníci příležitost ujasnit si svá případná konkrétní dilemata, takže dojdou k jasnému a osvobozujícímu ANO či NE.

KDY: 13. červenec 2018, 14.00 - 15.45 hodin

KDE: Festival Miluj svůj život Plzeň, Vejprnická 56, SOU Elektrotechnické, praktická učebna