Konstelace traumatu

10.05.2018 18:52

Seminář je pro všechny, kdo chtějí touto cestou léčit své traumatické symptomy i pro ty, kdo teprve hledají a chtějí poznat, co to konstelace jsou.

KDY: 24. - 26. 8. 2018

KDE: Mezholezy (Domažlicko) - (foto místa)

Příspěvek: zvýhodněný 2100 Kč při závazném přihlášení do 24. 7., po tomto datu je příspěvek 2500 Kč.

Strava a ubytování: platí se na místě ve výši 600 Kč strava a 500 Kč ubytování

Konstelacemi traumatu se dá léčit jakékoli trauma, které v životě prožijeme. Dokonce se jimi dá léčit i trauma, které nám předávají naši předci. Veškeré závislosti, nutkavé jednání, úzkosti, deprese, ataky paniky, psychózy, poruchy příjmu potravy, migrény, ADHD, poruchy osobnosti mohou pramenit z traumatu vlastního či v rodinné anamnéze.

Konstelace traumatu jsou stejně jako rodinné konstelace velmi účinnou metodou. Dokáží navrátit odštěpené části duše, které vznikají právě prožitým traumatem.

Základy práce s konstelacemi traumatu tkví v léčení hlubších rovin osobnosti.

Konstelace traumatu Vás obohatí, ať už si stavíte vlastní konstelaci, stojíte v konstelaci někoho jiného či jste jen pozorovatelem zvenčí.

Jak se může trauma projevovat? Člověk se může cítit bezmocný, selhávající, smutný, ochromený strachem, strnulý, depresivní, závislý na blízkých lidech nebo jinak závislý. V důsledku traumatu může být lítostivý, přes dostatek může mít pocit nedostatku, může být neschopný si udržet své hranice, může mít opakující se vzorce chování, které jsou stagnující, destruktivní nebo omezující. Pro takového člověka jsou určitě konstelace traumatu vhodnou technikou.

Stejně tak jsou konstelace traumatu vhodné pro všechny, kdo si své trauma uvědomují – ať už byli oběťmi sexuální nebo jiného zneužívání, znásilnění, šikany,...

Pokud se v životě příčina traumatu neřeší, tak se neléčené trauma může problematicky promítat do všech oblastí života – peníze, úspěch, vztahy, nemoci.

O co v konstelacích traumatu jde? Především o zcelení odštěpených (vytěsněných) částí duše. Pokud má člověk v životě etapy, které si nepamatuje, je to vlivem toho, že vytěsnil prožitky (kousky duše) do nevědomí.

Při práci s konstelacemi traumatu je dbáno na důvěrnost a bezpečí jednotlivce i celé skupiny. Vše, co se v tomto kruhu lidí stane, zde také zůstane.